Bin bir ada kasabas?, alt?n kanola denizi: Qianduo
-Seyahat Defteri2018/04/19 15:30:29April 20 2018 09:03:55

Bin bir ada kasabas?, alt?n kanola denizi: Qianduo

Jiangsu eyaletine ba?l? Xinghua'da yer alan ve alt?n kanola denizinde yüzen Qianduo, her y?l dünyan?n d?rt bir yan?ndan milyonlarca turist ?ekiyor.

Yaz mekan?ndan fazlas? Yazl?k Saray
-Seyahat Defteri2018/04/12 08:32:43April 20 2018 09:03:55

Yaz mekan?ndan fazlas? Yazl?k Saray

Ba?kent Beijing'de havalar?n ?s?nmas?yla birlikte yerli yabanc? herkes Yazl?k Saray'a ak?n etti. Ad? bile yaz s?caklar?ndan ka??lacak bir yeri ?a?r??t?r?yor. Peki Yazl?k Saray, ger?ekten de imparatorlar?n yazlar? serinlemesi i?in mi in?a edildi?

Tianjin'de g?rülmesi gereken 9 yer
-Seyahat Defteri2018/04/05 11:02:46April 20 2018 09:03:55

Tianjin'de g?rülmesi gereken 9 yer

?in'in merkezi hükümete do?rudan ba?l? d?rt belediyesinden biri olan Tianjin, ülkenin kuzeyindeki en büyük liman kenti konumunda.

Shanghai'in renkleri (2)
-Seyahat Defteri2018/03/29 15:47:27April 20 2018 09:03:55

Shanghai'in renkleri (2)

Shanghai'in binlerce y?lda farkl? hanedanlar ve kültürleri a??rlamas?yla olu?an kültürel renklerini payla?maya bu hafta da devam ediyoruz. Ye?il ve k?rm?z?n?n temsil etti?i kültürel unsurlar?n haricinde mavi ve gri de Shanghai'in bir ba?ka yüzünü yans?t?yor.

Shanghai'in renkleri (1)
-Seyahat Defteri2018/03/22 14:41:33April 20 2018 09:03:55

Shanghai'in renkleri (1)

Shanghai, binlerce y?l ?ncesinden beri ?in'in ?nemli ticaret limanlar?ndan biri konumunda. Ticari de?eri bir yana, kentin her bir k??esi kültürel zenginliklerle bezeli.

Popüler roman?n ana mekan?: Wuhou Tap?na??
-Seyahat Defteri2018/03/15 08:37:06April 20 2018 09:03:55

Popüler roman?n ana mekan?: Wuhou Tap?na??

“ü? Krall?k'taki A?k” adl? roman?n popülaritesi, ?in'in Sichuan eyaletine ba?l? Chengdu kentinde yer alan Wuhou Tap?na??'na daha ?ok ziyaret?i ?ekiyor.

Wuyun Da??'nda ?aya bak??
-Seyahat Defteri2018/03/08 08:14:51April 20 2018 09:03:55

Wuyun Da??'nda ?aya bak??

?in'in orta kesiminde bulunan Hubei eyaletinde yer alan Wuyun Da?? ?ay Park?, ?in'de ad? ?ayla an?lan ilk park olma ?zelli?ini ta??yor. Park, 2006 y?l?nda ?in'de tar?m turizminin ?rnek noktas? olarak belirlendi. ?ay park?n? gezmek, ?ay i?mek, do?al oksijen ortam?nda ya?amak ve k?rsal b?lgelerde k?ylülerin evinde yenen yeme?in tad?na varmak, Wuyun Da??'na ?zgü bir ya?am tarz? olarak kabul edilir. Son y?llarda Wuyun Da??'nda yap?lan ?ay turlar? son derece ra?bet g?rüyor. Her y?l Wuyun Da??'na, aralar?nda Amerikal?, Alman, ?ngiliz ve Japon turist ve i?adamlar?n?n da oldu?u 200 binden fazla turist geliyor.

Bahar Bayram?'n?n yeni modas?: ?iftlik evlerinde tatil
-Seyahat Defteri2018/03/01 09:08:01April 20 2018 09:03:55

Bahar Bayram?'n?n yeni modas?: ?iftlik evlerinde tatil

Bu y?l?n Bahar Bayram? gelmeden ?nce Beijing'de ya?ayan Bay Chai, Yanqing il?esinde yer alan Liubinbao adl? k?yün a?a??s?ndaki Xiahujiao k?yünün me?hur ?iftlik evi Shancha'da d?rt bah?e i?in rezervasyon yapt?rd?. Bay Chai, 28 ki?ilik ailesi ile y?lba?? ak?am?ndan yeni y?l?n ikinci gününe kadar bu ?iftlik evinde yeni y?l? kutlad?.

Beijing'de farkl? bir tap?nak fuar?: Changdian
-Seyahat Defteri2018/02/22 09:48:31April 20 2018 09:03:55

Beijing'de farkl? bir tap?nak fuar?: Changdian

?in'de Bahar Bayram?'nda tap?nak fuarlar?na (Miaohui) gidilmezse bayram co?kusu yar?m kal?r. Beijing ?nceki y?llara g?re bu bayramda biraz daha kalabal?k, adeta Beijing'de kalanlar?n veya d??ar?dan gelenlerin tamam? tap?nak fuarlar?na ak?n etmi? durumda.

Antik Fenghuang kenti
-Seyahat Defteri2018/02/19 19:24:52April 20 2018 09:03:55

Antik Fenghuang kenti

Fenghuang, Hunan eyaletinin bat? s?n?r?nda bulunan antik bir kasaba. Buras? do?al güzelli?in, tarihi ve kültürel zenginli?in yeri.

Bahar Bayram? tatilinde nereye gitmeli?
-Seyahat Defteri2018/02/15 13:25:34April 20 2018 09:03:55

Bahar Bayram? tatilinde nereye gitmeli?

?in'in en ?nemli geleneksel bayram? olan Bahar Bayram?, geleneksel takvime g?re yeni y?l?n ilk gününde ba?l?yor. Bu tarih bu y?l 16 ?ubat'a rastl?yor.

?

Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
重庆时时彩角模式 黑龙江时时彩购彩平台 时时彩qq群推广 时时彩平台低价出售 江西时时彩计划boke 江西时时彩选号工具
内蒙古时时彩开奖银狐娱乐 内蒙古时时彩开奖银狐娱乐 内蒙古时时彩开奖银狐娱乐 内蒙古时时彩开奖银狐娱乐 内蒙古时时彩开奖银狐娱乐 内蒙古时时彩开奖银狐娱乐
内蒙古企业信息查询 内蒙古时时彩开奖视频 时时彩预测软件安卓版 重庆时时彩有投注站么 时时彩号码银狐娱乐 内蒙古11选5开奖直播
江西时时彩最快的开奖时间 重庆时时彩定位胆玩法 新疆彩票时时彩走势图 时时彩平台维护要多久 腾讯时时彩开奖走势图 时时彩开奖号码走势图